Juridiniams rėmėjams

Juridiniams

Nemaža verslo organizacijų dalis, siekdama išlikti konkurencinga šiame hiperkonkurencijos amžiuje, daug lėšų skiria įvaizdžio formavimui bei reklamai. Visgi, reklamos perpildytoje kasdienybėje vis sunkiau tampa išsiskirti iš kitų ir atkreipti į save klientų dėmesį. Padėkite seneliams ir formuokite Jūsų socialiai atsakingos organizacijos įvaizdį!

PAREMTI GALIMA:

1. ATLIEKANT BANKO PAVEDIMĄ:

Gavėjas: Labdaros ir paramos fondas Seneliams

Gavėjo sąskaita: LT577300010136979714

Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB

Mokėjimo detalės: parama (arba galite nurodyti konkretų žmogų ar gerumo akciją, kam norite skirti pinigus)

2Apie galimą kitokią pagalbą praneškite el. paštu: parama@seneliams.lt ar tel. 8 670 72019

 

 Parėmus prašome el. paštu parama@seneliams.lt atsiųsti įmonės rekvizitus, reikalingus paramos sutarčiai parengti:

- Įmonės pavadinimas;

- Adresas;

- Atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios atlikote pavedimą;

- Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė.

Parengsime paramos sutartį ir dvi pasirašytas sutarties kopijas išsiųsime Jums nurodytu adresu. Vieną pasirašytą sutarties kopiją prašome persiųsti mums.

Pelno mokesčio įstatymas numato (28 straipsnis, 2 dalis):

Iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.