Apie fondą

logo

Labdaros ir paramos fondas "Seneliams" yra savanoriškai veikianti organizacija. Laisvu nuo darbų metu mes padedame skurstantiems, vargstantiems seneliams, viešiname informaciją apie renginius, įvairias akcijas, aktualias senyviems žmonėms bei siekiame dar vieno labai svarbaus tikslo – atkreipti pačios visuomenės dėmesį į senyvo amžiaus žmonių problemas: socialinę atskirtį, finansinį nepriteklių bei ugdyti pagarbą seneliams. 

Fondo pagrindinė veikla orientuota į labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka nedirbantiems pensininkams (negaunantiems kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas) socialinės globos ir rūpybos srityse bei paramos gavėjo statusą turintiems ir Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautasis pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Kiekvienos organizacijos darbuotojai yra organizacijos kultūros bei vertybių atspindys. Štai kokios mintys, pasaulėžiūra bei vidinės nuostatos yra labdaros ir paramos fondo "Seneliams" savanorių:

Savanorė Justina Zigmantė:

Justina Zigmante

"Ne visi per gyvenimą prikaupia tiek, kad būtų apsirūpinę pilnavertei senatvei. Yra senelių, kuriems sunku "sudurti galą su galu", nepakanka pinigų ne tik mokesčiams padengti, bet ir kokybiškai maitintis, apsirūpinti higienos reikmenimis, o ką jau kalbėti apie atostogas ar tiesiog pasigardžiavimą skanėstais… 
Aš esu soti, laiminga ir man nieko netrūksta, tad galiu padėti ir kitiems bent kiek pagerinti gyvenimo kokybę. Labai kviečiu visus nebūti abejingais bei prisidėti prie pagalbos seneliams – jie didelė ir svarbi mūsų visuomenės dalis. 
Juk mes patys kažkada tokiais būsime…

Savanorė Giedrė Urbo:

giedrė1

"Seneliai – taip arti ir tuo pačiu taip toli nuo mūsų, skubančių, kovojančių, neturinčių laiko dairytis, pamatyti, pajausti ir užjausti… Ne visi seneliai aktyvūs ir geba patys savimi pasirūpinti, jaučiasi mylimi ir gerbiami, gali patenkinti būtiniausius poreikius. Šis fondas kviečia akimirkai stabtelėti būtent ties tokiais seneliais, apsižvalgyti aplinkui, išskleisti gerumo sparnus… Atitolinkime senelių nerimą, liūdesį, vienatvę, būkime pagalbininkai, guodėjai, rėmėjai. Fondas nesiekia pastatyti seneliams „aukso rūmų“, o daugiau praturtinti dvasiškai, per meną, kultūrą, be to, organizuojant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, labdarą. Mes neatlygintinai įprasminame save TAIP, o tu?"

 

Savanorė Renata Gunko:

Renata"Visi esame verti pagarbos ir ištiestos pagalbos rankos. Man visada rūpėjo vyresnių žmonių sunkaus gyvenimo peripetijos, tik nelabai žinojau, kaip ir kuo galėčiau padėti. Todėl pasitaikius progai tapau savanore ir skirdama dalį savo laisvo laiko, tikiuosi, bent kažkiek prisidėti prie daug daugiau verto šių senelių gyvenimo. Siūlau visiems susimąstyti apie tai, kad esame ne amžini ir, nors gyvenimas per daug nelepina nei vieno iš mūsų, visada galima pasakyti nuoširdų, šiltą žodį, apkabinti arba tiesiog tyliai pabūti šalia."