Labdaros ir paramos dalykas

Labdaros ir paramos dalykus Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymas

apibrėžia kaip labdaros ir paramos teikėjo:

1) pinigines lėšas;

2) bet kokį kitą turtą, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

3) suteiktas paslaugas.