Vizija, Misija, Vertybės

Vizija

Tapti patikimiausiu ir žinomiausiu labdaros ir paramos fondu, teikiančiu pagalbą kiekvienam senyvo amžiaus žmogui, kuriam jos reikia, socialinės globos ir rūpybos srityse.

Misija 

Mes tikime, kad kiekvienas žmogus savo prigimtimi yra geras ir gailestingas, todėl mes esame tam, kad visuomenės nariai šias prigimtines savybes realizuotų suteikdami pagalbą labiausiai jos stokojantiems Lietuvos seneliams.

Vertybių sistema:

  • Meilė žmonėms – tikėjimas, kad meilė gali išspręsti visas žmogiškas problemas, rūpesčius ir sunkumus;
  • Socialinė atsakomybė – įstatymų, sutartų elgsenos normų laikymąsis, į savo veiklos vidinius procesus bei išorinius santykius integruojant socialinius bei skaidraus verslo principus;
  • Humaniškumas – pozityvių tarpusavio santykių puoselėjimas siekiant įveikti negatyvius dabartinės visuomenės reiškinius;
  • Patikimumas – siekis įvykdyti visus užsibrėžtus uždavinius;
  • Sąžiningumas – garbingas elgesys kitų asmenų atžvilgiu;
  • Visuomeniškumas – bendravimo (komunikacijos) ir bendradarbiavimo (kooperacijos) puoselėjimas.