Strategija

strategija

Strategija, kuria vadovaujasi Fondas:

Organizuoti paramos Fondui gavimą vykdant gerumo akcijas, o gautas Fondo pajamas skiriant labdarai ir paramai bei kitokiai pagalbai nedirbantiems pensininkams (negaunantiems kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas) socialinės globos ir rūpybos srityse bei paramos gavėjo statusą turintiems ir Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautasis pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

I Strateginis tikslas  – būti inovatyviu, žinomu, patikimu ir prieinamu labdaros ir paramos fondu,  teikiančiu įvairią pagalbą senyvo amžiaus asmenims socialinės globos ir rūpybos srityse.

II Strateginis tikslas – skatinti paramos Fondui gavimą iš fizinių ir juridinių asmenų Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

III Strateginis tikslas – puoselėti pagrindines žmogiškąsias vertybes, tokias kaip gerumas, gailestingumas, atjauta ir meilė.